Znakowanie poziome, malowanie linii i oznaczeń

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu podłóg przemysłowych z żywic epoksydowych i poliuretanowych – od doradztwa, przez przygotowanie podłoża, wykonanie dylatacji, montaż systemu odwodnienia, wykonanie posadzki, jak też renowację, naprawę istniejącej. Nasza oferta obejmuje także trwałe znakowanie poziome w obiektach przemysłowych, halach produkcyjnych i magazynowych, jak również przygotowanie posadzki do malowania, w tym oczyszczenie jej ze starego znakowania.

Znakowanie poziome

Znakowanie poziome jest częścią systemu komunikacji wizualnej. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, organizacja pracy oraz organizacja ruchu pieszych i pojazdów. Najczęściej wykonywane jest dla oznaczenia ciągów komunikacyjnych, miejsc do parkowania, dróg ewakuacji i obszarów zagrożenia.
W zakresie usługi kompleksowego znakowania poziomego wykonujemy:
  • malowanie linii
  • malowanie oznaczeń informacyjnych w formie piktogramów czy wzorów
  • miejsc parkingowych
Używamy do znakowania farb drogowych i żywicznych uznanych marek oraz nowoczesnych maszyn do natryskowego malowania. Dzięki temu nasze znakowania są czytelne i trwałe.
Znakujemy zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP. Kierujemy się zawartymi w nich wytycznymi. m.in. co do stosowanych barw dla oznaczenia konkretnych stref czy dróg.

Dbamy o to, by wykonany przez nas system oznaczeń był jasny dla użytkowników, zapewniając bezpieczeństwo, dobrą organizację pracy, sprawny przebieg procesów logistycznych i tym samym zwiększenie efektywności.

Szybki kontakt

Biuro Kraków

31-534 Kraków, ul. Masarska 13

Siedziba firmy

32–600 Oświęcim, ul. Chemików 1/B53

szybki kontakt