Kraków, Masarska 13 12 222 00 00
Oświęcim, Chemików 1/B53 33 330 00 35

Posadzki wykonywane z żywicy epoksydowej

W miejscach wymagających, tzn. gdzie trwałość i odporność na przede wszystkim możliwe mechaniczne uszkodzenia podłóg, czy różnorodne zabrudzenia chemiczne najlepiej stosować posadzki żywiczne. Cechą charakterystyczną żywicy epoksydowej stosowanej do wykonania posadzki przemysłowej w hali produkcyjnej w Krakowie są te właściwości. Dlatego na szeroką skalę stosowane są przede wszystkim w różnorodnych branżach produkcyjnych i przemysłowych na terenie powiatu krakowskiego.

Informacje ogólne

Cechy charakterystyczne posadzek żywicznych to przede wszystkim:

  • bardzo wysoki poziom odporności chemicznej, ściernej i odporności na uszkodzenia mechaniczne,
  • łatwa w utrzymaniu czystości
  • spełnia wysokie wymagania higieniczne
  • wysoka odporność termiczna
  • możliwa regulacja stopnia chropowatości
Treść cz 2

Posadzki epoksydowe

popularne posadzki żywiczne

Jeśli potrzebujesz atrakcyjnie wyglądającej posadzki żywicznej, zamkniętej bezbarwną żywicą, w któ­rej kolor nadawany jest przez bar­wione pia­ski kwar­cowe wybierz posadzkę epoksydową Quarzcolor z naszej oferty. Możemy regulować stop­ień jej chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego. Cechami charakterystycznymi tej posadzki epoksydowej jest; wytrzymałość mechaniczna znacznie podnosząca wytrzymałość płyty żelbetowej i wysoka odporność na ścieranie.

Szukasz wykonawcy posadzki żywicznej w Krakowie? Potrzebujesz firmy która wykona działania Od A do Z? Sprawdź, jak nasze usługi przekładaj się na kompleksowe realizacje posadzek żywicznych w Krakowie!

Zleć nam wykonanie posadzki żywicznej w Krakowie


Chcesz poznać szczegóły lub potrzebujesz więcej informacji? Potrzebujesz montażu posadzki żywicznej ?
Nasi eksperci czekają w gotowości, by pomóc Ci na każdym tych etapów.

Skontaktuj się z nami:

telefonicznie (12) 222 00 00

Możesz także odwiedzić nasze biuro w Krakowie ul. Masarska 13


kontakt

Posadzki żywiczne ECO

ECO – posadzka zamknięta kolo­ro­wym lakie­rem żywicz­nym, dostępna w nie­zwy­kle sze­ro­kiej gamie kolorystycznej jest bardzo często stosowana przez naszych klientów na terenie Krakowa, Skawiny, Wieliczki czy Bochni.
Wykonujemy te posadzki żywiczne, także w wersji antyelektrostatycznej (ECO ESD)

Posadzka ECO posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej, jest odporna na ścieranie oraz speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska. ECO jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości. Jest lekko antypoślizgowa. Wybór kolo­rów wg kata­logu oraz wzor­nika RAL. Ist­nieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki ECO w wer­sji mato­wej

Zastosowanie posadzki żywicznej Quarzcolor Mono

w krakowskich zakładach produkcji spożywczej

Posadzka Quarzcolor Mono posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej, nie prze­pusz­cza wody, ale jej kon­struk­cja pozwala na dyfu­zję wil­goci z podłoża (w wersji jednokrotnego zamknięcia). Posiada wysoką odpor­ność na ścieranie i jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości. Speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska jednocześnie posiadając wysoką odpor­ność che­miczną i termiczną. Jest antypoślizgowa ( stopień antypoślizgowości zależy od ilości warstw zamykających i jest wybierany przez Klienta). Posiada wysoką odporność mechaniczną

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp.K. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Niepoprawnie wypełniony formularz

Niestety, nie udało się wysłać wiadomości!

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!


Siedziba firmy
32–600 Oświę­cim
ul. Che­mi­ków 1/B53
tel. (33) 330 00 35/36
Biuro Kraków
31-534 Kraków
ul. Masarska 13
tel.(12) 222 00 00/11/22

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.