Kraków, Masarska 13 12 222 00 00
Oświęcim, Chemików 1/B53 33 330 00 35

W zakresie usługi kompleksowego znakowania poziomego wykonujemy:

 • malowanie linii
 • malowanie oznaczeń informacyjnych w formie piktogramów czy wzorów
 • miejsc parkingowych

  Używamy do znakowania farb drogowych i żywicznych uznanych marek oraz nowoczesnych maszyn do natryskowego malowania. Dzięki temu nasze znakowania są czytelne i trwałe.
  Znakujemy zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP. Kierujemy się zawartymi w nich wytycznymi. m.in. co do stosowanych barw dla oznaczenia konkretnych stref czy dróg.


Znakowanie i malowanie linii


Znakowanie

Znakowanie poziome

Znakowanie poziome jest częścią systemu komunikacji wizualnej. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, organizacja pracy oraz organizacja ruchu pieszych i pojazdów. Najczęściej wykonywane jest dla oznaczenia ciągów komunikacyjnych, miejsc do parkowania, dróg ewakuacji i obszarów zagrożenia.

Dbamy o to, by wykonany przez nas system oznaczeń był jasny dla użytkowników, zapewniając:
 • bezpieczeństwo,
 • dobrą organizację pracy,
 • sprawny przebieg procesów logistycznych
 • i tym samym zwiększenie efektywności.
Potrzebujesz znakowania posadzki?

Wybrane rozwiązania znakowania posadzek

Siedziba firmy
32–600 Oświę­cim
ul. Che­mi­ków 1/B53

Filia Małopolska
31-534 Kraków
ul. Masarska 13

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.