Najwyższa jakość

Szwajcarska precyzjaNasza oferta to nie tylko przemysłowa posadzka epoksydowa czy poliuretanowa, ale również wysokiej klasy nawierzchnie antyelektrostatyczne, przeznaczone
do miejsc zagrożonych wybuchem
lub wyposażonych w czułą aparaturę.Wytrzymałe posadzki przemysłowe


Podłogi z żywic epoksydowych i poliuretanowych do wielkopowierzchniowych hal produkcyjnych, magazynów, obiektów publicznych.

Kompleksowa obsługa od doradztwa do realizacji

Dobór systemu posadzkowego do warunków panujących w pomieszczeniu i sposobu jego użytkowania.


Wytrzymałe posadzki epoksydowe

Dedykowane rozwiązania podłóg przemysłowych z żywic dla każdej branży

Specjalizujemy się w wykonywaniu dużych powierzchni podłóg z żywicy poliuretanowej lub epoksydowej w halach produkcyjnych, wnętrzach przemysłowych i magazynowych, przestrzeniach komercyjnych i obiektach użyteczności publicznej. Nasza oferta obejmuje wiele wariantów systemów posadzkowych o wysokich parametrach użytkowych. Każdorazowo dobieramy najlepsze rozwiązanie do danej inwestycji, zależnie od wymagań branży i pomieszczenia. Zarówno posadzka poliuretanowa, jak i posadzki epoksydowe są łatwe w utrzymaniu czystości i wytrzymałe na intensywne użytkowanie, zarówno na ruch pieszych jak i pojazdów (wózki paletowe, pojazdy).

Żywiczne posadzki przemysłowe OptiFloor odznaczają się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w tym ścieranie, działanie dużych punktowych obciążeń, chemikaliów, temperatury, wody. Mogą także spełniać inne wymagania, takie jak: antypoślizgowość, bakteriostatyczność czy dekoracyjność. Szczególną pozycją w ofercie OptiFloor są posadzki epoksydowe antyelektrostatyczne, stosowane w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem albo też wyładowania elektryczne mogą zakłócać działanie urządzeń. Posadzki poliuretanowe i epoksydowe wykonywane przez OptiFloor spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny. Są bezpieczne dla środowiska.

POSADZKI KLASY PREMIUM
WYSOKI POŁYSK
JEDYNE TAKIE NA RYNKU
ODPORNE NA UŻYWANIE

Posadzki zasypowe

Posadzki QUARZCOLOR
Właściwości ›

Quarz­co­lor – szczególnie atrakcyjna wizualnie posadzka epok­sy­dowa, zamknięta bezbarwną żywicą, w któ­rej kolor nadawany jest przez bar­wione pia­ski kwar­cowe. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.


Cechy charakterystyczne:
 • jej wytrzymałość mechaniczna znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej,
 • nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża,
 • posiada wysoką odporność na ścieranie,
 • posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną,
 • spełnia wymagania higieny środowiska,
 • jest łatwa w utrzymaniu czystości,
 • jest anty-poślizgowa.

Dane techniczne ›
Miejsca aplikacji ›
Okres karencji ›
Przekrój ›
Posadzki QUARZCOLOR MONO
Właściwości ›

Quarz­co­lor Mono – posadzka mono­ko­lo­ry­styczna, tworzona przez połą­cze­nie kolo­ro­wej żywicy w war­stwie pod­sta­wo­wej, natu­ralny pia­sek kwar­cowy oraz bez­barwną war­stwę zamy­ka­jącą. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.

Cechy charakterystyczne:
 • posadzka Quarz­co­lor Mono posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej,
 • posadzka Quarzcolor Mono nie prze­pusz­cza wody, ale jej kon­struk­cja pozwala na dyfu­zję wil­goci z podłoża (w wersji jednokrotnego zamknięcia)
 • posadzka Quarz­co­lor Mono posiada wysoką odpor­ność na ścieranie,
 • posadzka Quarz­co­lor Mono posiada wysoką odpor­ność che­miczną i termiczną,
 • posadzka Quarz­co­lor Mono speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska,
 • posadzka Quarz­co­lor Mono jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości,
 • jest antypoślizgowa ( stopień antypoślizgowości zależy od ilości warstw zamykających i jest wybierany przez Klienta)

System dostępny jest w wielu kolorach z wzornika RAL oraz wg. katalogu producenta. Istnieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki QUARZCLOR MONO w wer­sji mato­wej.


Dane techniczne ›
Miejsca aplikacji ›
Okres karencji ›
Przekrój ›
Posadzki ECO
własciwości ›

ECO – posadzka zamknięta kolo­ro­wym lakie­rem żywicz­nym, dostępna w nie­zwy­kle sze­ro­kiej gamie kolorystycznej. Istnieje możliwość wykonania w wersji antyelektrostatycznej (ECO ESD)

Cechy charakterystyczne:
 • posadzka ECO posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej,
 • posadzka ECO posiada dobrą odpor­ność na ścieranie,
 • posadzka ECO speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska,
 • posadzka ECO jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości,
 • posadzka ECO jest lekko antypoślizgowa.
 • Wybór kolo­rów wg kata­logu oraz wzor­nika RAL. Ist­nieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki ECO w wer­sji mato­wej
Dane techniczne ›
miejsca aplikacji ›
Okres karencji ›
Przekrój ›

Posadzki żywiczne wylewane

Posadzki LAGO
Właściwości ›
Cechy charakterystyczne:

 • Łatwa w czyszczeniu
 • Bezspoinowa
 • Gładka powierzchnia
 • Nienasiąkliwa
Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Posadzki LAGO – atuty ›

Posadzki epoksydowe antyelektrostatyczne

Posadzki QUARZCOLOR ESD
Właściwości ›

Quarz­co­lor ESD – sys­tem posadzki anty­elek­tro­sta­tycz­nej, prze­zna­czony do zasto­so­wa­nia wszę­dzie tam, gdzie ist­nieje ryzyko wybu­chu, działa pre­cy­zyjna apa­ra­tura lub poru­szają się pojazdy zdal­nie ste­ro­wane. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.

Cechy charakterystyczne:
 • Odporna na działanie mechaniczne
 • Odporna na działanie czynników chemicznych
 • Bezspoinowa
 • Nienasiąkliwa
 • Antyelektrostatyczna
 • Spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do wszelkich warunków eksploatacyjnych w tym do stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22.
 • Zapewnia skuteczna ochronę antyelektrostatyczna przy obsłudze przyrządów elektronicznych.
 • Spełnia warunek ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne będące pod napięciem do 250V.

Dane techniczne ›
Miejsca aplikacji ›
Okres karencji ›
Przekrój ›
Posadzki ECO ESD
Właściwosci ›

ECO ESD jest kolorową posadzką antyelektrostatyczną, zalecaną do stosowania we wszystkich miejscach, w których należy unikać gromadzenia się ładunków elektrycznych, aby zapobiec zakłóceniom w działaniu wrażliwej aparatury pomiarowej oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

 • Łatwa w utrzymaniu w czystości

 • Odporna na działanie mechaniczne

 • Odporna na działanie wielu czynników chemicznych

 • Bezspoinowa

 • Nienasiąkliwa

 • Antyelektrostatyczna

 • Spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statycznąodnoszone do wszelkich warunków eksploatacyjnych
  w tym do stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22.

 • Zapewnia skuteczna ochronę antyelektrostatyczna przy obsłudze przyrządów elektronicznych.

 • Spełnia warunek ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne będące pod napięciem do 250V.

Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Miejsca aplikacji ›

Posadzki poliuretanowo – cementowe

Posadzki DURO SLM
Właściwości ›

Duro SLM – posadzka (poliuretanowo-cementowa) gładka, matowa, prze­zna­czona do śred­nich obcią­żeń w pro­duk­cji suchej.

Cechy charakterystyczne:
 • posadzka DURO posiada wytrzymałość mechaniczną, która znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej,
 • posadzka DURO nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na ścieranie,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na uderzenia,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną,
 • posadzka DURO spełnia wymagania higieny środowiska,
 • posadzka DURO jest łatwa w utrzymaniu czystości (odporna na działanie gorącej wody pod ciśnieniem),
 • posadzka DURO jest anty-poślizgowa.

Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Miejsca aplikacji ›
Posadzki DURO AD
Właściwości ›

Duro AD – posadzka poliuretanowo-cementowa z dodat­kiem pia­sku kwar­co­wego, anty­po­śli­zgowa, matowa, prze­zna­czona zarówno do pro­duk­cji suchej jak i mokre


Cechy charakterystyczne:
 • posadzka DURO posiada wytrzymałość mechaniczną, która znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej,
 • posadzka DURO nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na ścieranie,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na uderzenia,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną,
 • posadzka DURO spełnia wymagania higieny środowiska,
 • posadzka DURO jest łatwa w utrzymaniu czystości (odporna na działanie gorącej wody pod ciśnieniem),
 • posadzka DURO jest anty-poślizgowa.

Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Miejsca aplikacji ›
Posadzki DURO HDM
Właściwości ›

Duro HDM – posadzka poliuretanowo-cementowa z dodatkiem kruszywa, o dużej odporności mechanicznej, przeznaczona do produkcji suchej oraz mokrej.

Żywice PU mają tendencje do żółknięcia, lecz nie zmienia to własności podłogi.

Cechy charakterystyczne:
 • posadzka DURO posiada wytrzymałość mechaniczną,która znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej,
 • posadzka DURO nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na ścieranie,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na uderzenia,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną,
 • posadzka DURO spełnia wymagania higieny środowiska,
 • posadzka DURO jest łatwa w utrzymaniu czystości (odporna na działanie gorącej wody pod ciśnieniem),
 • posadzka DURO jest anty-poślizgowa.

Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Miejsca aplikacji ›

Posadzki przemysłowe premium

3 kroki do wyboru rozwiązania

1

Wymagania wynikające
z użytkowania pomieszczenia.

2

Metraż pomieszczenia
i panujące w nim warunki.

3

Wybór zaproponowanego
przez eksperta OptiFloor rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

Optifloor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka Komandytowa

adres
Filia Kraków
31-534 Kraków
ul. Masarska 13
Telefon
Zadzwoń do nas
tel. (12) 222 00 00/11/22
e-mail: optifloor@optifloor.pl
wypełnij to pole
podaj poprawny email
podaj poprawny numer telefonu
wypełnij to pole
wypełnij to pole

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Szybki kontakt

Biuro Kraków

31-534 Kraków, ul. Masarska 13

Siedziba firmy

32–600 Oświęcim, ul. Chemików 1/B53

szybki kontakt