Kraków, Masarska 13 12 222 00 00
Oświęcim, Chemików 1/B53 33 330 00 35

Charakterystyka posadzek z żywicy epoksydowej

Posadzki wykonywane z żywicy epoksydowej są wykorzystywane przede wszystkim w miejscach wymagających, tzm gdzie trwałość i odporność na przede wszystkim możliwe mechaniczne uszkodzenia podłóg, czy różnorodne zabrudzenia chemiczne. Cechą charakterystyczną żywicy epoksydowej stosowanej do wykonania posadzki przemysłowej są te właściwości. Dlatego na szeroką skalę stosowane są przede wszystkim w różnorodnych branżach produkcyjnych i przemysłowych. Są dedykowane do zakładów specjalistycznych, jak chemiczne, czy farmaceutyczne, a także w zakładach produkcji spożywczej, elektronicznej i samochodowej. Posadzki epoksydowe sprawdzają się również w pomieszczeniach magazynowych i wymagających wysokiego poziomu czystości.

Cechy charakterystyczne posadzek epoksydowych to przede wszystkim:

 • bardzo wysoki poziom odporności chemicznej, ściernej i odporności na uszkodzenia mechaniczne,
 • łatwa w utrzymaniu czystości
 • spełnia wysokie wymagania higieniczne
 • wysoka odporność termiczna
 • możliwa regulacja stopnia chropowatości

Epoksydowe posadzki QUARZCOLOR

Właściwości:

przekrój posadzki quarzcolor

Quarz­co­lor – szczególnie atrakcyjna wizualnie posadzka epok­sy­dowa, zamknięta bezbarwną żywicą, w któ­rej kolor nadawany jest przez bar­wione pia­ski kwar­cowe. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego. Cechami charakterystycznymi tych posadzek epoksydowych są; wytrzymałość mechaniczna znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej i wysoka odporność na ścieranie.

Nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża. Jest bardzo odporna chemicznie i termicznie, spełnia wymagania higieny środowiska. Jest łatwa w utrzymaniu czystości i anty-poślizgowa.

QUARZCOLOR - Właściwości i miejsce aplikacji

Miejsca aplikacji:

QUARZCOLOR jest posadzką wykonaną z wysokojakościowej żywicy epoksydowej, mającą zastosowanie w szczególności w:

 • zakładach produkcji spożywczej,
 • zakładach chemicznych i farmaceutycznych,
 • zakładach produkcji elektronicznej,
 • przemyśle samochodowym,
 • garażach i parkingach,
 • szkołach, szpitalach, obiektach publicznych,
 • centrach handlowych, lotniskach,
 • pomieszczeniach szczególnie czystych.

Tabela techniczna

Wytrzymałość na zginanie: 30 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 80 N/mm2
Twardość powierzchni: 57 N/mm2
Przyczepność: ≥ 2,0 N/mm2
Odporność na uderzenia: 20 Nm
Odporność na ścieranie: 10 μm
Ognioodporność: Cfl-s1 (EN 13501-1:2007)
Testy higieniczne: Posiada atest PZH
Podane wartości mają charakter orientacyjny

Okres karencji:

 • Ruch pieszy w 20 ºC – 24 godziny
 • Niewielki ruch mechaniczny – 2 dni
 • Pełne utwardzenie – 7 dni
Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona mieć kontaktu z wodą i chemikaliami. W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić się białe plamy. W przypadku temperatury niższej niż 20 ºC okres karencji posadzek może ulec wydłużeniu.

Posadzka epoksydowa Quarzcolor Mono

Właściwości:

przekrój posadzki quarzcolor mono
Quarz­co­lor Mono – posadzka epoksydowa mono­ko­lo­ry­styczna, tworzona przez połą­cze­nie kolo­ro­wej żywicy w war­stwie pod­sta­wo­wej, natu­ralny pia­sek kwar­cowy oraz bez­barwną war­stwę zamy­ka­jącą. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.

Posadzka posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej, nie prze­pusz­cza wody, ale jej kon­struk­cja pozwala na dyfu­zję wil­goci z podłoża (w wersji jednokrotnego zamknięcia). Posiada wysoką odpor­ność na ścieranie i jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości. Speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska jednocześnie posiadając wysoką odpor­ność che­miczną i termiczną. Jest antypoślizgowa ( stopień antypoślizgowości zależy od ilości warstw zamykających i jest wybierany przez Klienta). Posiada wysoką odporność mechaniczną

System dostępny jest w wielu kolorach z wzornika RAL oraz wg. katalogu producenta. Istnieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki QUARZCLOR MONO w wer­sji mato­wej.

Quarzcolor Mono - Właściwości i miejsce aplikacji

Miejsce aplikacji:

Posadzki żywiczne QUARZCOLOR Mono jest posadzką wykonaną z wysokojakościowej żywicy epoksydowej, mającą zastosowanie w szczególności w:

 • zakładach produkcji spożywczej,
 • zakładach chemicznych i farmaceutycznych,
 • zakładach produkcji elektronicznej,
 • przemyśle samochodowym, garażach, parkingach,
 • pomieszczeniach magazynowych,
 • obiektach publicznych,
 • pomieszczeniach szczególnie czystych.

Tabela techniczna

Wytrzymałość na zginanie: 30 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 80 N/mm2
Twardość powierzchni: 57 N/mm2
Przyczepność: ≥ 2,0 N/mm2
Odporność na uderzenia: 20 Nm
Odporność na ścieranie: 10 μm
Ognioodporność: Cfl-s1 (EN 13501-1:2007)
Testy higieniczne: Posiada atest PZH
Podane wartości mają charakter orientacyjny

Okres karencji:

 • Ruch pieszy w 20 ºC – 24 godziny
 • Niewielki ruch mechaniczny – 2 dni
 • Pełne utwardzenie – 7 dni
Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona mieć kontaktu z wodą i chemikaliami. W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić się białe plamy. W przypadku temperatury niższej niż 20 ºC okres karencji posadzek może ulec wydłużeniu.

Posadzki żywiczne ECO

Właściwości:

przekrój posadzki ECO Optifloor.pl
ECO – posadzka zamknięta kolo­ro­wym lakie­rem żywicz­nym, dostępna w nie­zwy­kle sze­ro­kiej gamie kolorystycznej. Istnieje możliwość wykonania w wersji antyelektrostatycznej (ECO ESD)

Posadzka ECO posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej, jest odporna na ścieranie oraz speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska. ECO jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości. Jest lekko antypoślizgowa. Wybór kolo­rów wg kata­logu oraz wzor­nika RAL. Ist­nieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki ECO w wer­sji mato­wej


Eco - Właściwości i miejsce aplikacji
Miejsce aplikacji:

Posadzka z żywicy epoksydowej ECO jest posadzką mającą zastosowanie w szczególności w:
 • zakładach produkcji spożywczej,
 • zakładach chemicznych i farmaceutycznych,
 • przemyśle samochodowym, garażach, parkingach,
 • pomieszczeniach magazynowych.

Tabela techniczna

Wytrzymałość na zginanie: 25 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 80 N/mm2
Twardość powierzchni: 73 N/mm2
Przyczepność: ≥ 2,0 N/mm2
Odporność na uderzenia: 20 Nm
Odporność na ścieranie: 10 μm
Odporność chemiczna: wysoka( tabela na życzenie)
Ognioodporność: Cfl-s1 (EN 13501-1:2007)
Testy higieniczne: Posiada atest PZH
Podane wartości mają charakter orientacyjny

Okres karencji:

 • Ruch pieszy w 20 ºC – 24 godziny
 • Niewielki ruch mechaniczny – 2 dni
 • Pełne utwardzenie – 7 dni
Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona mieć kontaktu z wodą i chemikaliami. W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić się białe plamy. W przypadku temperatury niższej niż 20ºC okres karencji posadzek może ulec wydłużeniu.

Zobacz nasze pozostałe posadzki

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp.K. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Niepoprawnie wypełniony formularz

Niestety, nie udało się wysłać wiadomości!

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!


Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.