Nasza oferta to nie tylko przemysłowa posadzka epoksydowa czy poliuretanowa, ale również wysokiej klasy nawierzchnie antyelektrostatyczne, przeznaczone
do miejsc zagrożonych wybuchem
lub wyposażonych w czułą aparaturę.
Najwyższa jakość

Szwajcarska precyzja

Posadzki


 • epoksydowe zasypowe
 • epoksydowe wylewane
 • epoksydowe antyelektrostatyczne
 • poliuretanowo cementowe

Właściwy dobór systemu posadzkowego jest niezwykle istotny dla wieloletniego, bezproblemowego funkcjonowania obiektu, w którym będzie on użytkowany.Wykonawstwo i Doradztwo


Właściwy dobór systemu posadzkowego jest niezwykle istotny dla wieloletniego, bezproblemowego funkcjonowania obiektu, w którym będzie ona użytkowana.

Posadzki epoksydowe dla Produkcji | Przemysłu | Biznesu

Dedykowane rozwiązania dla wielu branż

POSADZKI KLASY PREMIUM
WYSOKI POŁYSK
JEDYNE TAKIE NA RYNKU
ODPORNE NA UŻYWANIE

Posadzki zasypowe

Posadzki QUARZCOLOR
Właściwości ›

Quarz­co­lor – szczególnie atrakcyjna wizualnie posadzka epok­sy­dowa, zamknięta bezbarwną żywicą, w któ­rej kolor nadawany jest przez bar­wione pia­ski kwar­cowe. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.


Cechy charakterystyczne:
 • jej wytrzymałość mechaniczna znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej,
 • nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża,
 • posiada wysoką odporność na ścieranie,
 • posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną,
 • spełnia wymagania higieny środowiska,
 • jest łatwa w utrzymaniu czystości,
 • jest anty-poślizgowa.

Dane techniczne ›
Miejsca aplikacji ›
Okres karencji ›
Przekrój ›
Posadzki QUARZCOLOR MONO
Właściwości ›

Quarz­co­lor Mono – posadzka mono­ko­lo­ry­styczna, tworzona przez połą­cze­nie kolo­ro­wej żywicy w war­stwie pod­sta­wo­wej, natu­ralny pia­sek kwar­cowy oraz bez­barwną war­stwę zamy­ka­jącą. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.

Cechy charakterystyczne:
 • posadzka Quarz­co­lor Mono posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej,
 • posadzka Quarzcolor Mono nie prze­pusz­cza wody, ale jej kon­struk­cja pozwala na dyfu­zję wil­goci z podłoża (w wersji jednokrotnego zamknięcia)
 • posadzka Quarz­co­lor Mono posiada wysoką odpor­ność na ścieranie,
 • posadzka Quarz­co­lor Mono posiada wysoką odpor­ność che­miczną i termiczną,
 • posadzka Quarz­co­lor Mono speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska,
 • posadzka Quarz­co­lor Mono jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości,
 • jest antypoślizgowa ( stopień antypoślizgowości zależy od ilości warstw zamykających i jest wybierany przez Klienta)

System dostępny jest w wielu kolorach z wzornika RAL oraz wg. katalogu producenta. Istnieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki QUARZCLOR MONO w wer­sji mato­wej.


Dane techniczne ›
Miejsca aplikacji ›
Okres karencji ›
Przekrój ›
Posadzki ECO
własciwości ›

ECO – posadzka zamknięta kolo­ro­wym lakie­rem żywicz­nym, dostępna w nie­zwy­kle sze­ro­kiej gamie kolorystycznej. Istnieje możliwość wykonania w wersji antyelektrostatycznej (ECO ESD)

Cechy charakterystyczne:
 • posadzka ECO posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej,
 • posadzka ECO posiada dobrą odpor­ność na ścieranie,
 • posadzka ECO speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska,
 • posadzka ECO jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości,
 • posadzka ECO jest lekko antypoślizgowa.
 • Wybór kolo­rów wg kata­logu oraz wzor­nika RAL. Ist­nieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki ECO w wer­sji mato­wej
Dane techniczne ›
miejsca aplikacji ›
Okres karencji ›
Przekrój ›

Posadzki żywiczne wylewane

Posadzki LAGO
Właściwości ›
Cechy charakterystyczne:

 • Łatwa w czyszczeniu
 • Bezspoinowa
 • Gładka powierzchnia
 • Nienasiąkliwa
Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Posadzki LAGO – atuty ›

Posadzki epoksydowe antyelektrostatyczne

Posadzki QUARZCOLOR ESD
Właściwości ›

Quarz­co­lor ESD – sys­tem posadzki anty­elek­tro­sta­tycz­nej, prze­zna­czony do zasto­so­wa­nia wszę­dzie tam, gdzie ist­nieje ryzyko wybu­chu, działa pre­cy­zyjna apa­ra­tura lub poru­szają się pojazdy zdal­nie ste­ro­wane. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.

Cechy charakterystyczne:
 • Odporna na działanie mechaniczne
 • Odporna na działanie czynników chemicznych
 • Bezspoinowa
 • Nienasiąkliwa
 • Antyelektrostatyczna
 • Spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do wszelkich warunków eksploatacyjnych w tym do stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22.
 • Zapewnia skuteczna ochronę antyelektrostatyczna przy obsłudze przyrządów elektronicznych.
 • Spełnia warunek ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne będące pod napięciem do 250V.

Dane techniczne ›
Miejsca aplikacji ›
Okres karencji ›
Przekrój ›
Posadzki ECO ESD
Właściwosci ›

ECO ESD jest kolorową posadzką antyelektrostatyczną, zalecaną do stosowania we wszystkich miejscach, w których należy unikać gromadzenia się ładunków elektrycznych, aby zapobiec zakłóceniom w działaniu wrażliwej aparatury pomiarowej oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

 • Łatwa w utrzymaniu w czystości

 • Odporna na działanie mechaniczne

 • Odporna na działanie wielu czynników chemicznych

 • Bezspoinowa

 • Nienasiąkliwa

 • Antyelektrostatyczna

 • Spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statycznąodnoszone do wszelkich warunków eksploatacyjnych
  w tym do stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22.

 • Zapewnia skuteczna ochronę antyelektrostatyczna przy obsłudze przyrządów elektronicznych.

 • Spełnia warunek ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne będące pod napięciem do 250V.

Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Miejsca aplikacji ›

Posadzki poliuretanowo – cementowe

Posadzki DURO SLM
Właściwości ›

Duro SLM – posadzka (poliuretanowo-cementowa) gładka, matowa, prze­zna­czona do śred­nich obcią­żeń w pro­duk­cji suchej.

Cechy charakterystyczne:
 • posadzka DURO posiada wytrzymałość mechaniczną, która znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej,
 • posadzka DURO nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na ścieranie,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na uderzenia,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną,
 • posadzka DURO spełnia wymagania higieny środowiska,
 • posadzka DURO jest łatwa w utrzymaniu czystości (odporna na działanie gorącej wody pod ciśnieniem),
 • posadzka DURO jest anty-poślizgowa.

Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Miejsca aplikacji ›
Posadzki DURO AD
Właściwości ›

Duro AD – posadzka poliuretanowo-cementowa z dodat­kiem pia­sku kwar­co­wego, anty­po­śli­zgowa, matowa, prze­zna­czona zarówno do pro­duk­cji suchej jak i mokre


Cechy charakterystyczne:
 • posadzka DURO posiada wytrzymałość mechaniczną, która znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej,
 • posadzka DURO nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na ścieranie,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na uderzenia,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną,
 • posadzka DURO spełnia wymagania higieny środowiska,
 • posadzka DURO jest łatwa w utrzymaniu czystości (odporna na działanie gorącej wody pod ciśnieniem),
 • posadzka DURO jest anty-poślizgowa.

Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Miejsca aplikacji ›
Posadzki DURO HDM
Właściwości ›

Duro HDM – posadzka poliuretanowo-cementowa z dodatkiem kruszywa, o dużej odporności mechanicznej, przeznaczona do produkcji suchej oraz mokrej.

Żywice PU mają tendencje do żółknięcia, lecz nie zmienia to własności podłogi.

Cechy charakterystyczne:
 • posadzka DURO posiada wytrzymałość mechaniczną,która znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej,
 • posadzka DURO nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na ścieranie,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność na uderzenia,
 • posadzka DURO posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną,
 • posadzka DURO spełnia wymagania higieny środowiska,
 • posadzka DURO jest łatwa w utrzymaniu czystości (odporna na działanie gorącej wody pod ciśnieniem),
 • posadzka DURO jest anty-poślizgowa.

Dane techniczne ›
Okres karencji ›
Miejsca aplikacji ›

3 kroki do wyboru
najlepszej posadzki

1

Miejsce aplikacji posadzki,
Rodzaj działalnośći

2

Metraż
Warunki panujące w pomieszczeniu.

3

Kontakt
Nasz konsultant czeka w gotowości.

Skontaktuj się z nami

Optifloor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka Komandytowa

adres
Filia Kraków
31-534 Kraków
ul. Masarska 13
Telefon
Zadzwoń do nas
tel. (12) 222 00 00/11/22
e-mail: optifloor@optifloor.pl

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

wypełnij to pole
podaj poprawny email
podaj poprawny numer telefonu
wypełnij to pole
wypełnij to pole