Kraków, Masarska 13 12 222 00 00
Oświęcim, Chemików 1/B53 33 330 00 35

Czyszczenie podłoża pod posadzkę przemysłową

Substancje oleiste, kurz, pył, luźne i niezwiązane cząstki, mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia zmniejszają przyczepność masy z żywicy do podłoża. Do oczyszczania powierzchni betonowych przed nałożeniem posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych stosujemy najczęściej metody mechaniczne (opisane w kolejnym podpunkcie), ale również hydrodynamiczne i inne zależnie od rodzaju zabrudzeń i stanu podłoża.

Za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem można na przykład oczyścić powierzchniowe zanieczyszczenia, jak choćby oznaczenia lub resztki asfaltu, duże ilości błota i innych mazi ( po zastosowaniu tej metody należy odczekać, aż beton osiągnie właściwe parametry wilgotnościowe co niestety wiąże się z czasem oczekiwania na właściwe warunki do aplikacji żywic epoksydowych.

Innym sposobem jest oczyszczanie płomieniowe dotyczy głównie zabrudzeń chemicznych (wykluczone w obiektach z materiałami łatwopalnymi oraz w strefach zagrożonych wybuchem).
Podłoże

Nagrody i wyróżnienia

W zależności od rodzaju i stanu podłoża do uzyskania równej i porowatej, a więc przyczepnej powierzchni używamy metody śrutowania, szlifowania lub frezowania. Śrutowanie najczęściej stosowane i najbardziej wydajne, stosuje do oczyszczania podłoża betonowego z mleczka cementowego, impregnatów oraz cienkich warstw farby do betonu.

Szlifowanie zastosować można w kilku przypadkach. Po pierwsze w sytuacji kiedy stary system posadzkowy ma odpowiednią przyczepność i nie ma potrzeby całkowitego usuwania go z powierzchni betonu wtedy stosując szlifowanie planetarne może zmatowić stary system posadzkowy i potraktować go jako warstwę wyrównawczą.

Odpowiednie przygotowanie podłoża przed nałożeniem masy żywicznej jest gwarantem trwałości posadzki.

Mechaniczne przygotowywanie powierzchni

Najczęściej stosowane, najszybsze i najbardziej skuteczne


Matowienie betonu stosujemy również wtedy, kiedy planowane jest wykonanie systemu cienkowarstwowego lub malowanie farbą epoksydową. Inną zaletą metody szlifowania jest łagodzenie dużych nierówności np. po frezowaniu. Pozwala ona dodatkowo na nadanie podłożu odpowiedniego poziomu porowatości oraz usunięcie zanieczyszczeń, luźnych elementów czy mleczka cementowego.

Frezowanie wierzchniej warstwy o zbyt niskich parametrach wytrzymałościowych, skorodowanego betonu lub starej posadzki jest najbardziej inwazyjną ale jedyna metodą w takich przypadkach. Frezowanie pozwala usunąć materiały bitumiczne, farby i smoły, W ramach prac przygotowawczych uzupełniamy również ubytki i głębokie wyżłobienia oraz naprawiamy dylatację.
Siedziba firmy
32–600 Oświę­cim
ul. Che­mi­ków 1/B53

Filia Małopolska
31-534 Kraków
ul. Masarska 13

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp.K. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Niepoprawnie wypełniony formularz

Niestety, nie udało się wysłać wiadomości!

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!


Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.