Kraków, Masarska 13 12 222 00 00
Oświęcim, Chemików 1/B53 33 330 00 35

Quarz­co­lor ESD

Właściwości:

przekrój posadzki antyelektrostatycznej Quarzcolor ESD
Quarz­co­lor ESD – sys­tem posadzki anty­elek­tro­sta­tycz­nej, prze­zna­czony do zasto­so­wa­nia wszę­dzie tam, gdzie ist­nieje ryzyko wybu­chu, działa pre­cy­zyjna apa­ra­tura lub poru­szają się pojazdy zdal­nie ste­ro­wane. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.

Cechy charakterystyczne to; odporność na działanie mechaniczne i działanie czynników chemicznych. Posadzki są bezspoinowe, nienasiąkliwe oraz antyelektrostatyczne. Spełniają wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do wszelkich warunków eksploatacyjnych w tym do stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22. Zapewniają skuteczną ochronę antyelektrostatyczna przy obsłudze przyrządów elektronicznych. Spełniają warunek ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne będące pod napięciem do 250V.

Quarz­co­lor ESD - Właściwości i miejsce aplikacji

Miejsce aplikacji:

QUARZCOLOR ESD jest posadzką antystatyczną, zalecaną do stosowania we wszystkich miejscach, w których należy unikać gromadzenia się ładunków elektrycznych, aby zapobiec zakłóceniom w działaniu wrażliwej aparatury pomiarowej oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Materiał ten znajduje szerokie zastosowanie:

 • w magazynach i strefach produkcyjnych, gdzie używane są pojazdy zdalnie sterowane,
 • na liniach montażu urządzeń elektronicznych,
 • w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym,
 • w szpitalach i pomieszczeniach, w których wymagana jest szczególna czystość,
 • w magazynach produktów wybuchowych.

Tabela techniczna

Odporność na ścieranie BCA: 30 μm
Odporność na uderzenia: 20 Nm
Przyczepność: ≥ 2.0 N/mm2
Odporność chemiczna: Wysoka (do wglądu na życzenie)
Ognioodporność : Cfl-s1 (EN 13501-1:2007)
Testy higieniczne: Posiada atest PZH
Rezystancja: ≤10E6 Ohm

Okres karencji:


 • Ruch pieszy w 20 ºC – 24 godziny
 • Niewielki ruch mechaniczny – 2 dni
 • Pełne utwardzenie – 7 dni
 • Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona mieć kontaktu z wodą i chemikaliami. W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić się białe plamy.
 • W przypadku temperatury niższej niż 20 ºC okres karencji posadzek może ulec wydłużeniu.

Antyelektrostatyczna posadzka ECO ESD

Właściwości:

ECO ESD jest kolorową posadzką antyelektrostatyczną, zalecaną do stosowania we wszystkich miejscach, w których należy unikać gromadzenia się ładunków elektrycznych, aby zapobiec zakłóceniom w działaniu wrażliwej aparatury pomiarowej oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

Posadzki antyelektrostatyczne są łatwe w utrzymaniu w czystości, odporne na działanie mechaniczne i działanie wielu czynników chemicznych. Charakteryzuje je bezspoinowość, nienasiąkliwość i właściwości antyelektrostatyczne. Spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do wszelkich warunków eksploatacyjnych w tym do stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22. Zapewnia skuteczna ochronę antyelektrostatyczna przy obsłudze przyrządów elektronicznych. Spełnia warunek ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne będące pod napięciem do 250V.

ECO ESD - Właściwości i miejsce aplikacji

Miejsca aplikacji:

System ten znajduje szerokie zastosowanie:

 • na liniach montażu urządzeń elektronicznych
 • w magazynach i strefach produkcyjnych, gdzie używane są pojazdy zdalnie sterowane
 • w szpitalach i pomieszczeniach, w których wymagana jest czystość
 • w magazynach produktów wybuchowych

Tabela techniczna:

Odporność na ścieranie BCA: 60 μm
Odporność na uderzenia: 17 Nm
Przyczepność: ≥ 2.0 N/mm2
Ognioodporność : Bfl-s1 (EN 13501-1:2007)
Testy higieniczne: Posiada atest PZH
Rezystancja: ≤10E6 Ohm

Okres karencji:

 • Ruch pieszy w 20 ºC – 24 godziny
 • Niewielki ruch mechaniczny – 2 dni
 • Pełne utwardzenie – 7 dni
 • Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona mieć kontaktu z wodą i chemikaliami. W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić się białe plamy.
 • W przypadku temperatury niższej niż 20 ºC okres karencji posadzek może ulec wydłużeniu.

Zobacz nasze pozostałe posadzki

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.