Przygotowanie podłoża pod posadzkę przemysłową

O trwałości posadzki przemysłowej z żywic epoksydowych i poliuretanowych decydują nie tylko użyte materiały, ale też odpowiednie przygotowanie podłoża, najczęściej betonowego. Technologia wykonania tego rodzaju posadzki wymaga suchej, równej, porowatej i oczyszczonej powierzchni.

Czyszczenie podłoża pod posadzkę przemysłową

Substancje oleiste, kurz, pył, luźne i niezwiązane cząstki, mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia zmniejszają przyczepność masy z żywicy do podłoża. Do oczyszczania powierzchni betonowych przed nałożeniem posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych stosujemy najczęściej metody mechaniczne (opisane w kolejnym podpunkcie), ale również hydrodynamiczne i inne zależnie od rodzaju zabrudzeń i stanu podłoża. Za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem można na przykład oczyścić powierzchniowe zanieczyszczenia, jak choćby oznaczenia lub resztki asfaltu, duże ilości błota i innych mazi ( po zastosowaniu tej metody należy odczekać, aż beton osiągnie właściwe parametry wilgotnościowe co niestety wiąże się z czasem oczekiwania na właściwe warunki do aplikacji żywic epoksydowych. Innym sposobem jest oczyszczanie płomieniowe dotyczy głównie zabrudzeń chemicznych (wykluczone w obiektach z materiałami łatwopalnymi oraz w strefach zagrożonych wybuchem).

Mechaniczne Przygotowywanie powierzchni

(najczęściej stosowane, najszybsze i najbardziej skuteczne)

W zależności od rodzaju i stanu podłoża do uzyskania równej i porowatej, a więc przyczepnej powierzchni używamy metody śrutowania, szlifowania lub frezowania. Śrutowanie najczęściej stosowane i najbardziej wydajne, stosuje do oczyszczania podłoża betonowego z mleczka cementowego, impregnatów oraz cienkich warstw farby do betonu. Szlifowanie zastosować można w kilku przypadkach. Po pierwsze w sytuacji kiedy stary system posadzkowy ma odpowiednią przyczepność i nie ma potrzeby całkowitego usuwania go z powierzchni betonu wtedy stosując szlifowanie planetarne może zmatowić stary system posadzkowy i potraktować go jako warstwę wyrównawczą. Matowienie betonu stosujemy również wtedy, kiedy planowane jest wykonanie systemu cienkowarstwowego lub malowanie farbą epoksydową. Inną zaletą metody szlifowania jest łagodzenie dużych nierówności np. po frezowaniu. Pozwala ona dodatkowo na nadanie podłożu odpowiedniego poziomu porowatości oraz usunięcie zanieczyszczeń, luźnych elementów czy mleczka cementowego. Frezowanie wierzchniej warstwy o zbyt niskich parametrach wytrzymałościowych, skorodowanego betonu lub starej posadzki jest najbardziej inwazyjną ale jedyna metodą w takich przypadkach. Frezowanie pozwala usunąć materiały bitumiczne, farby i smoły, W ramach prac przygotowawczych uzupełniamy również ubytki i głębokie wyżłobienia oraz naprawiamy dylatację.

Odpowiednie przygotowanie podłoża przed nałożeniem masy żywicznej jest gwarantem trwałości posadzki.

Szybki kontakt

Biuro Kraków

31-534 Kraków, ul. Masarska 13

Siedziba firmy

32–600 Oświęcim, ul. Chemików 1/B53

szybki kontakt