Kraków, Masarska 13 12 222 00 00
Oświęcim, Chemików 1/B53 33 330 00 35

QUARZCOLOR

Właściwości:

przekrój posadzki quarzcolor

Quarz­co­lor – szczególnie atrakcyjna wizualnie posadzka epok­sy­dowa, zamknięta bezbarwną żywicą, w któ­rej kolor nadawany jest przez bar­wione pia­ski kwar­cowe. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego. Cechami charakterystycznymi tej posadzki są; wytrzymałość mechaniczna znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetowej i wysoka odporność na ścieranie.

Nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża. Jest bardzo odporna chemicznie i termicznie, spełnia wymagania higieny środowiska. Jest łatwa w utrzymaniu czystości i anty-poślizgowa.

QUARZCOLOR - Właściwości i miejsce aplikacji

Miejsca aplikacji:

QUARZCOLOR jest posadzką wykonaną z wysokojakościowej żywicy epoksydowej, mającą zastosowanie w szczególności w:

 • zakładach produkcji spożywczej,
 • zakładach chemicznych i farmaceutycznych,
 • zakładach produkcji elektronicznej,
 • przemyśle samochodowym,
 • garażach i parkingach,
 • szkołach, szpitalach, obiektach publicznych,
 • centrach handlowych, lotniskach,
 • pomieszczeniach szczególnie czystych.

Tabela techniczna

Wytrzymałość na zginanie: 30 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 80 N/mm2
Twardość powierzchni: 57 N/mm2
Przyczepność: ≥ 2,0 N/mm2
Odporność na uderzenia: 20 Nm
Odporność na ścieranie: 10 μm
Ognioodporność: Cfl-s1 (EN 13501-1:2007)
Testy higieniczne: Posiada atest PZH
Podane wartości mają charakter orientacyjny

Okres karencji:

 • Ruch pieszy w 20 ºC – 24 godziny
 • Niewielki ruch mechaniczny – 2 dni
 • Pełne utwardzenie – 7 dni
Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona mieć kontaktu z wodą i chemikaliami. W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić się białe plamy. W przypadku temperatury niższej niż 20 ºC okres karencji posadzek może ulec wydłużeniu.

Quarzcolor Mono

Właściwości:

przekrój posadzki quarzcolor mono
Quarz­co­lor Mono – posadzka mono­ko­lo­ry­styczna, tworzona przez połą­cze­nie kolo­ro­wej żywicy w war­stwie pod­sta­wo­wej, natu­ralny pia­sek kwar­cowy oraz bez­barwną war­stwę zamy­ka­jącą. Ist­nieje moż­li­wość regu­la­cji stop­nia chro­po­wa­to­ści dodat­ko­wymi war­stwami lakieru zamykającego.

Posadzka posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej, nie prze­pusz­cza wody, ale jej kon­struk­cja pozwala na dyfu­zję wil­goci z podłoża (w wersji jednokrotnego zamknięcia). Posiada wysoką odpor­ność na ścieranie i jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości. Speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska jednocześnie posiadając wysoką odpor­ność che­miczną i termiczną. Jest antypoślizgowa ( stopień antypoślizgowości zależy od ilości warstw zamykających i jest wybierany przez Klienta)

System dostępny jest w wielu kolorach z wzornika RAL oraz wg. katalogu producenta. Istnieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki QUARZCLOR MONO w wer­sji mato­wej.

Quarzcolor Mono - Właściwości i miejsce aplikacji

Miejsce aplikacji:

QUARZCOLOR Mono jest posadzką wykonaną z wysokojakościowej żywicy epoksydowej, mającą zastosowanie w szczególności w:

 • zakładach produkcji spożywczej,
 • zakładach chemicznych i farmaceutycznych,
 • zakładach produkcji elektronicznej,
 • przemyśle samochodowym, garażach, parkingach,
 • pomieszczeniach magazynowych,
 • obiektach publicznych,
 • pomieszczeniach szczególnie czystych.

Tabela techniczna

Wytrzymałość na zginanie: 30 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 80 N/mm2
Twardość powierzchni: 57 N/mm2
Przyczepność: ≥ 2,0 N/mm2
Odporność na uderzenia: 20 Nm
Odporność na ścieranie: 10 μm
Ognioodporność: Cfl-s1 (EN 13501-1:2007)
Testy higieniczne: Posiada atest PZH
Podane wartości mają charakter orientacyjny

Okres karencji:

 • Ruch pieszy w 20 ºC – 24 godziny
 • Niewielki ruch mechaniczny – 2 dni
 • Pełne utwardzenie – 7 dni
Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona mieć kontaktu z wodą i chemikaliami. W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić się białe plamy. W przypadku temperatury niższej niż 20 ºC okres karencji posadzek może ulec wydłużeniu.

Posadzka ECO

Właściwości:

przekrój posadzki ECO Optifloor.pl
ECO – posadzka zamknięta kolo­ro­wym lakie­rem żywicz­nym, dostępna w nie­zwy­kle sze­ro­kiej gamie kolorystycznej. Istnieje możliwość wykonania w wersji antyelektrostatycznej (ECO ESD)

Posadzka ECO posiada wytrzy­ma­łość mecha­niczną, która znacz­nie pod­nosi wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej, jest odporna na ścieranie oraz speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska. ECO jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości. Jest lekko antypoślizgowa. Wybór kolo­rów wg kata­logu oraz wzor­nika RAL. Ist­nieje moż­li­wość wyko­na­nia posadzki ECO w wer­sji mato­wej


Eco - Właściwości i miejsce aplikacji
Miejsce aplikacji:

ECO jest posadzką wykonaną z żywicy epoksydowej, mającą zastosowanie w szczególności w:
 • zakładach produkcji spożywczej,
 • zakładach chemicznych i farmaceutycznych,
 • przemyśle samochodowym, garażach, parkingach,
 • pomieszczeniach magazynowych.

Tabela techniczna

Wytrzymałość na zginanie: 25 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 80 N/mm2
Twardość powierzchni: 73 N/mm2
Przyczepność: ≥ 2,0 N/mm2
Odporność na uderzenia: 20 Nm
Odporność na ścieranie: 10 μm
Odporność chemiczna: wysoka( tabela na życzenie)
Ognioodporność: Cfl-s1 (EN 13501-1:2007)
Testy higieniczne: Posiada atest PZH
Podane wartości mają charakter orientacyjny

Okres karencji:

 • Ruch pieszy w 20 ºC – 24 godziny
 • Niewielki ruch mechaniczny – 2 dni
 • Pełne utwardzenie – 7 dni
Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona mieć kontaktu z wodą i chemikaliami. W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić się białe plamy. W przypadku temperatury niższej niż 20ºC okres karencji posadzek może ulec wydłużeniu.

Zobacz nasze pozostałe posadzki

Copyright © Optifloor Sp. z o.o. Sp. Kom.

Realizacja strony: weboski

Optifloor

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Optifloor Sp. z o.o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.