Dylatacja i naprawy posadzki przemysłowej

Estetyczna posadzka wpływa nie tylko na komfort i bezpieczeństwo pracy, ale też na wizerunek firmy jako dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Deformacje lub uszkodzenie posadzki przemysłowej z niezwykle trwałych żywic epoksydowych i poliuretanowych są naturalnym efektem intensywnego użytkowania, szczególnie w ciągach komunikacyjnych, ale odpowiednio szybka reakcja pozwala na przywrócenie jej pierwotnego wyglądu.

Remont podłogi przemysłowej

Doświadczenie, wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie pozwalają nam na regenerację nawet najbardziej zniszczonych posadzek przemysłowych z żywic epoksydowych i poliuretanowych, w tym naprawę dylatacji, pęknięć poza liniami dylatacyjnymi, wypełnienie ubytków różnego rodzaju, zabezpieczenie zaolejonych podłoży.
Prace remontowe rozpoczynamy od szczegółowych oględzin posadzki, której celem jest ocena jej stanu technicznego z uwzględnieniem podkładu betonowego oraz stopnia i rodzaju uszkodzeń, a następnie wybraniu metody naprawy.

Naprawa dylatacji i innych uszkodzeń

Dylatacje neutralizują deformacje posadzek będące efektem obciążeń eksploatacyjnych, odkształceń podłoża, obciążeń termicznych, naprężeń skurczowych występujących w momencie wiązania betonu. W wyniku eksploatacji albo wad projektowych i wykonawczych może dojść m.in. do uszkodzenia brzegów czy wykruszenia się wypełnienia dylatacji, pęknięć wzdłuż szczelin dylatacyjnych lub pęknięć posadzki poza liniami dylatacyjnymi.

Realizujemy wypełnienie i reprofilowanie uszkodzonych dylatacji, naprawę pęknięć i rys na posadzce oraz miejscowych ubytków i uszkodzeń, jak też naprawę czy stabilizację klawiszujących płyt betonowych.

Wykonujemy także dylatacje konstrukcyjne, niezbędne w przypadku m.in. usytuowania budynku na terenie szkód górniczych, przy rozbudowie obiektu lub znacznych różnic w obciążeniach poszczególnych jego części.

Szybki kontakt

Biuro Kraków

31-534 Kraków, ul. Masarska 13

Siedziba firmy

32–600 Oświęcim, ul. Chemików 1/B53

szybki kontakt