Oferujemy epoksydowe posadzki przemysłowe najnowszej generacji w tym: antybakteryjne, antypoślizgowe i antyelektrostatyczne oraz systemy poliuretanowo cementowe

Właściwy dobór systemu posadzkowego jest niezwykle istotny dla wieloletniego, bezproblemowego funkcjonowania obiektu, w którym będzie ona użytkowana.

Mając na uwadze zadowolenie naszych Klientów, firma nie ogranicza się jedynie do wykonawstwa, ale współpracuje z Klientem już na etapie doboru najlepszych rozwiązań, oceny stanu podłoża w przypadku powierzchni remontowanych lub sugestii parametrów nowych podłoży oraz doradztwa w zakresie późniejszego użytkowania i konserwacji wykonanych przez nas posadzek przemysłowych.

Warunki wykonania robót posadzkowych

 • Posadzki przemysłowe, żywiczne, epoksydowe należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.
 • Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki  muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.
 • W trakcie wykonania cokolika konieczne jest oklejenie ścian taśmą malarską. Firma Optifloor nie odpowiada za ewentualne odłuszczenia powłoki malarskiej.
 • Brak komunikacji w czasie wykonywania prac oraz innych robót zakłócających wykonanie posadzek (np. kucie, cięcie, szlifowanie, w bezpośrednim sąsiedztwie prac posadzkarskich).
 • Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić + 10°C 6. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić + 15°C (dla posadzek poliuretanowych temperatura powinna wynosić od +10°C do +20°C). 7. Wilgotność podłoża 3,5-4,5% (nie dotyczy posadzek poliuretanowych, które mogą być układane na wilgotnym podłożu).
 • Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70 %.
 • Wykonanie posadzki w istniejącej geometrii podłoża.
 • Zamontowane oświetlenie docelowe.

Wymagania dotyczące parametrów istniejącego podłoża betonowego
(dla podłoży nie wykonywanych przez firmę Optifloor):

 • Podłoże betonowe powinno być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 oraz PN-62/B-10144.
 • Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych.
  obciążeń użytkowych c) Podłoże betonowe posadowione na gruncie musi posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową.
 • Klasa betonu: min. B-25.
 • Wilgotność wagowa betonu max 5% (nie dotyczy posadzek poliuretanowych).
 • Podczas układania posadzki nie mogą być prowadzone prace z użyciem silikonów, olejów, smarów itp.
 • Obiekt zamknięty, szczelny, zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.

 

Wykonawca gwarantuje zachowanie falistości posadzki zgodnie z falistością podłoża betonowego i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte podłoża betonowego np. obecności margla lub dolomitu, które to stanowiłyby zagrożenie dla prawidłowej eksploatacji posadzki żywicznej.

Wykonanie systemu zbyt cienkiego w stosunku do przewidywanego obciążenia posadzki może wiązać się z jej szybkim zużyciem i koniecznością wymiany. W przypadku niewłaściwie dobranego stopnia antypoślizgowości, użytkowanie posadzek  może powodować problemy z utrzymaniem higieny oraz zwiększone ryzyko wypadków. Naprawa bądź wymiana posadzki przemysłowej, wiąże się nie tylko z dużym kosztem, ale również z koniecznością wyłączenia pomieszczeń z pracy, co przekłada się na zmniejszenie zysków firmy.

Nasi klienci:
Tymbark
Man
Marpol
Delfo
Marwit
Fiat
Spomlek
Wedel
Loreal
Eris
Legmet
TRW
Magneti